Muzyka - Zespoły muzyczne Tarnowa

Tarnowski Pałac Młodzieży zajmuje się edukacją muzyczną młodych ludzi. Nauka odbywa się w kilkunastoosobowych grupach. Grają tu pianiści, podobnie uczą się akordeoniści. W reportażu zaprezentowano fragment lekcji gry na akordeonie. Zajęcia muzyczne w pałacu prowadzi od lat Tadeusz Chmielewski.