Przejdź do treści
ograniczenie wiekowe - 12 lat

Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy - odc. 13, Zwycięstwo bez wodzów

Zbliża się koniec I wojny światowej, a niepodległość Polski jest coraz bardziej realna. W zaborze pruskim rozwija się konspiracja.
Na wiadomość, że w Warszawie rozbraja się Niemców, wszyscy stają pod bronią. Tymczasem do Poznania przybywa z Paryża Ignacy Paderewski, delegat Polskiego Komitetu Narodowego.

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju

Odcinki

Zobacz także: seriale