Nauka, szkoły i uczelnie - 50 lat Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

Jubileusz 50 - lecia działalności Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (1922 - 1972). Z okazji jubileuszu prezes towarzystwa, profesor Robert Szewalski i jego zastępcy, opowiadają o historii organizacji w okresie przed i powojennym. Prezes podkreśla rolę GTN w gdańskim środowisku naukowym, mówi o dalszych planach naukowych i wydawniczych oraz znaczeniu działalności stowarzyszenia dla nauki pomorskiej i ogólnopolskiej.