Nauka, szkoły i uczelnie - Turniej Wiedzy Obywatelskiej

Audycja z cyklu „Klub śmiałych”. W ostatnim dniu kwietnia 1974 roku zakończył się 5-tygodniowy Turniej Wiedzy Obywatelskiej. Sztab Klubu Śmiałych uczestniczył w realizacji wielu zadań turniejowych, wziął również udział w uroczystościach zakończenia rozgrywek. Uczestnikami spotkania są harcerze z 5. Hufca im. Bolesława Krzywoustego Wrocław – Psie Pole. Prezentacja wiersza Józef Nadzieja pisze z Azji Środkowej” Lucjana Szenwalda, który jest tłem dla prezentowanych archiwalnych, czarno-białych fotografii zniszczonego działaniami wojennymi Wrocławia. Przegląd fotografii jest przyczynkiem do prezentacji materiału filmowego, dotyczącego trudnych początków budowania pierwszego 10-lecia Polski Ludowej, które upłynęło głównie na odbudowie i stabilizacji. Podkreślenie postępu i rozwoju w trzecim 10-leciu PRL. Na koniec prezentacja fragmentu wiersza „Córce” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.