Nauka, szkoły i uczelnie - Następcy na morzu

Reportaż o szkoleniu średniej i wyższej kadry oficerskiej dla potrzeb Polskiej Żeglugi Morskiej. Absolwenci Wyższej Szkoły Morskiej na starcie życia zawodowego, często kontynuują marynarskie tradycje rodzinne. Zajęcia praktyczne z nawigacji w Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie. Rozmowa z kapitanem Eugeniuszem Wasilewskim o zawodowym wyborze syna Piotra, absolwenta Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Dodatkowo kształcenie eksploatacyjnych służb armatorskich na poziomie średnim, która w przyszłości w dużej części zasilą kadry floty morskiej i śródlądowej. Zajęcia praktyczne uczniów Liceum Morskiego z wiedzy okrętowej, wypowiedź na temat ścieżki kształcenia. Statek szkoleniowy Kapitan Maciejewicz przy nabrzeżu Wałów Chrobrego.