Nauka, szkoły i uczelnie - Po chleb i przygodę

Reportaż przedstawia początki szkolnictwa morskiego w Polsce. Historia powstania Szkoły Morskiej w Tczewie w 1920 roku i kontynuacja jej historii w Gdyni. Odzyskanie przez Rzeczpospolitą dostępu do morza po I wojnie światowej stworzyło potrzebę powstania Szkoły Morskiej i zapoczątkowało rozwój szkolnictwa morskiego. Ilustracją historii szkolnictwa morskiego są fotografie pierwszych studentów z lat 20. XX wieku, ich pierwsze wyprawy, rejsy na statkach szkoleniowych m.in. na „Darze Pomorza”. Wszystkie wydarzenia związane z rozwojem szkolnictwa morskiego miały ogromny wpływ na początki dziejów morskiej floty w Polsce.