Nauka, szkoły i uczelnie - Gaudeamus

Zamek Książąt Pomorskich, 30 września 1985 roku. Inauguracja pierwszego roku akademickiego na Uniwersytecie Szczecińskim. W kontekście wydarzenia przypomnienie starań o powołanie w mieście uczelni. Sięgają one roku 1534 i utworzenia Pedagogium (stan pośredni między szkołą elementarną a szkołą wyższą), które stało się głównym ośrodkiem życia naukowego i edukacji w Szczecinie w XVI i XVII wieku. Po 123 latach istnienia, w roku 1667, panujący wówczas w mieście Szwedzi zamknęli Pedagogium. W archiwach zachował się zbiór cennych dokumentów dotyczących szkoły.