Nauka, szkoły i uczelnie - Czerwone Technikum

Reportaż o Technikum dla Przodujących Robotników w Bytomiu, zrealizowany z okazji XXX - lecia szkoły. Pierwotnie było to Państwowe Technikum dla Wysuniętych Robotników i było pierwszą otwarta tego typu szkołą. Ówczesna władza starała się stworzyć sobie nową, wierną kadrę, gdzie szkolili się przodujący robotnicy. W 1971 roku, w tym samym budynku rozpoczęło działalność obecne Technikum dla Przodujących Robotników. Kandydaci byli typowani przez zakłady pracy spośród wyróżniających się robotników o co najmniej 10 letnim stażu pracy. W materiale ujęcia z przebiegu egzaminu maturalnego i wypowiedzi maturzystów. Informacje o historii technikum ilustrowane archiwalnymi filmami czarno - białymi z 1945r. , przedstawiającymi prace ówczesnych kopalń i hut m.in. skip węglowy, spust surówki, wieża wyciągowa, wejście do kopalni, zjazd górników, praca na dole. Następnie ikonografia przedstawiająca zdjęcia z kroniki szkolnej - dawni absolwenci i nauczyciele szkoły. Ujęcia z uroczystości XXX - lecia szkoły oraz spotkanie i wypowiedzi najstarszych absolwentów (z pierwszych klas powojennych), dla których Czerwone Technikum stanowiło początek społecznego awansu.