Nauka, szkoły i uczelnie - Profesor Tadeusz Kochmański

Rozmowa dziennikarza TV Katowice Olgierda Wieczorka z polskim naukowcem, matematykiem i geofizykiem prof. dr Tadeuszem Kochmańskim z Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Rozmowę przeprowadzono w pracowni, w której narodziła się teoria wektorialna podważająca teorię względności Alberta Einsteina, brzmi to bardzo sensacyjnie ponieważ potwierdzenie tej teorii mogłoby przynieść radykalne zmiany w pojmowaniu otaczającego nas świata. Prof. Kochmański przedstawia swój rys hipotezy, która narodziła się z myśli, że zasady teorii względności nie są jedynym sposobem wytłumaczenia doświadczeń Michelsona Morleya. Rozważania o doświadczeniach, które mogłyby potwierdzić hipotezę polskiego naukowca. Prof. Kochmański mówi jak jego teoria została przyjęta w kręgach polskich naukowców, że było to zaskoczenie i niedowierzanie a przecież sam Einstein w swojej książce mówi o tym, iż jego teoria jest przejściowa i trzeba stworzyć teorię o parametrach nieciągłych.