Nauka, szkoły i uczelnie - Z koszar i poligonów - Magazyn Śląskiego Okręgu Wojskowego

Cykliczna audycja poświęcona polskim wojskowym szkołom i ośrodkom szkoleniowym. W tym odcinku kamera telewizyjna gości na jednym z poligonów, gdzie odbywają się bratnie, sojusznicze ćwiczenia pododdziałów Śląskiego Okręgu Wojskowego i Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. Manewry miały na celu przećwiczenie różnych wariantów taktycznych i scenariuszy bojowych w starciu z pozorowanym przeciwnikiem, a obserwowane był przez członka Biura Politycznego KC Ministra Obrony Narodowej gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego. Ćwiczenia zakończył wiec przyjaźni i braterstwa broni żołnierzy obu armii z okazji zakończenia ćwiczeń polskich i radzieckich żołnierzy, na którym przemawiali dowódca Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej, bohater Związku Radzieckiego gen. płk. Jurij Zarudin oraz dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego, gen. dyw. Henryk Rapacewicz.