Nauka, szkoły i uczelnie - Z koszar i poligonów - Magazyn Śląskiego Okręgu Wojskowego

Cykliczna audycja poświęcona polskim wojskowym szkołom i ośrodkom szkoleniowym. W tym odcinku poznajemy szczegóły planowanych obchodów jubileuszu 60 - lecia Armii Radzieckiej, który to obchodzony będzie we współpracy Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej oraz żołnierzy Śląskiego Okręgu Wojskowego. Polskie dowództwo miało na celu pogłębienie wiedzy polskiej młodzieży wojskowej o Armii Radzieckiej, umocnienie polsko - radzieckiego braterstwa broni, a także udoskonalenie form i metod przyszłego współdziałania naszego ŚOW z PGW AR. W dalszej części audycji kamera telewizyjna gości w Sali Tradycji 10. Sudeckiej Dywizji Pancernej im. Bohaterów Armii Radzieckiej, gdzie miejsce ma propagandowa prelekcja dla młodych żołnierzy, poświęcona wspaniałej historii Ludowego Wojska Polskiego, Armii Radzieckiej oraz ich wspólnym sukcesom.