Nauka, szkoły i uczelnie - Samorząd uczniowski

Wypowiedź nauczycielki o błędach wychowawczych popełnianych przez rodziców. Zabierają dzieciom samodzielność, chcą dzieciom dać wszystko to, czego nam nie dano. A młodzież chce decydować, chce robić sama i to właśnie w samorządzie uczniowskim, może tego dokonywać. Uczy się wyboru, odpowiedzialności. Przedstawione zostały cele wychowawcze - przygotowanie do życia społecznego, wyrobienie odpowiedzialności i wrażliwości na sprawy ogółu. Działalność samorządu obejmuje wszystkich uczniów, jest to sprawa całej szkoły. Pełna działalność samorządu powinna opierać się na zainteresowaniach i potrzebach młodzieży oraz na jej obowiązkach. O działalności samorządu uczniowskiego wypowiadają się także sami uczniowie.