Niecodzienne historie - Fidel Castro na Śląsku

Relacje reporterskie dla Dziennika Telewizyjnego z pobytu delegacji partyjno - rządowej Republiki Kuby z I sekretarzem KC KPK Fidelem Castro w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym:
- wizyta w doświadczalnej Kopalni Jan w Katowicach, Castro w mundurze górniczym, wpis do księgi pamiątkowej,
- przejazd kolumny samochodów do Kopalni Mysłowice, powitanie polityka przez załogę kopalni, Castro z dzieckiem na ręku,
- pomnik Czynu Rewolucyjnego w Sosnowcu, powitanie przez działacza ruchu robotniczego, Pawła Targosza, wręczenie odznaki XXX - lecia PZPR, powitanie zgromadzonych mieszkańców,
- wizyta w Chorzowie i Bytomiu, wręczenie upominków, pobyt w Zabrzu i na terenie Huty Pokój,
- pożegnanie Fidela Castro na granicy województw katowickiego i krakowskiego, przejazdy przez udekorowane ulice, kolumny samochodów, władze województwa.