Niecodzienne historie - Jeden z 13-milionów

Reportaż o Leonie Gellardzie, który po 40 latach życia spędzonych na obczyźnie, zdecydował się powrócić do Polski. Bohater podziwia Panoramę Racławicką we Wrocławiu, odwiedza Westerplatte, Wałbrzych, Warszawę oraz zwiedza żaglowiec Dar Młodzieży, który wkrótce odpłynie do Australii. Leon Gellard wspomina swoje dzieciństwo i młodość spędzone w Warszawie, w tym lata wojny. Bohater mówi o powodach, dla których zdecydował o powrocie do kraju.