Niecodzienne historie - Tajemnica skarbca kamieńskiego

Zbiory skarbca kamieńskiego powstawały przez lata funkcjonowania katedry w Kamieniu Pomorskim. Zaginęły pod koniec II wojny światowej. O tym co stało ze skarbem katedralnym, intensywnych poszukiwaniach zaginionych przedmiotów i nielicznych odnalezionych w pobliskich Benicach opowiadają: ksiądz Roman Kostynowicz, proboszcz katedry w Kamieniu i konserwator zabytków, dr Władysław Filipowiak, dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie, Michał Pawlikowski, mieszkaniec Benic oraz dr Hasso hrabia von Fleming, przedwojenny właściciel majątku Benice. Zdjęcia do filmu realizowano w Polsce i w NRD.