Niecodzienne historie - Tajemnica Walimia

Reportaż poświęcony tajemnicom otaczającym pozostałości po hitlerowskim, podziemnym kompleksie zbrojeniowym, ukrytym pod Górami Sowimi w okolicach Walimia. Po zbombardowaniu przez Aliantów Peenemündena wyspie Uznam, Führer osobiście podjął decyzję o wybudowaniu w Górach Sowich podziemnego, niewrażliwego na naloty bombowe kompleksu zbrojeniowego, który pracować miał m.in. nad pociskami typu "V". Sztolnie i korytarze drążyły tysiące jeńców wojennych i robotników przymusowych z całej Europy, którzy ostatecznie przypłacili swoją pracę życiem, kiedy III Rzesza musiała się wycofywać. Przez wiele lat po zakończeniu II wojny światowej wszelkie próby zorganizowanej penetracji tych terenów były sabotowane, a świadkowie tamtych wydarzeń znikali w niewyjaśnionych okolicznościach. Temat odżył, kiedy zimą 1987 r w Walimiu zmarł niejaki Antoni Wojtczak, w mieszkaniu którego znaleziono niemieckie mapy, plany, zaświadczenia i legitymacje na nazwisko Wojttzach, które świadczyć miały o jego służbie w SS. Dziennikarze z Telewizyjnego Magazynu Dolnego Śląska "Rozmaitości" jeszcze raz podjęli próbę dotarcia do świadków i dowodów, rzucających jakiekolwiek światło na tajemnice walimskich sztolni.