Niecodzienne historie - Wpół do szóstej

Bogato ilustrowana archiwaliami, opowieść o wrocławskiej oficynie wydawniczej rodziny Kornów. Firma postała w 1732 roku z inicjatywy Jana Jakuba Korna, który od początku swej działalności zajmował się wydawaniem nie tylko dzieł niemieckich, ale również polskich. Kontakty z polską elitą intelektualną utrzymywali też jego synowie i wnukowie, m.in. Jan Fryderyk Starszy i Wilhelm Bogumił, którzy znacznie rozbudowali swoją działalność, otwierając w 1773 roku drukarnię przy obecnej ulicy Menniczej. W drugiej połowie XIX wieku następne pokolenia rodziny Kornów zaczęły odchodzić od wydawania polskich książek. Ostatecznie ich oficyna wydawnicza przetrwała siedem pokoleń, aż do 1938 roku.