Niecodzienne historie - Zbrodnia pod ziemią – Walim

Góry Sowie, będące atrakcją turystyczną Dolnego Śląska, kryją w sobie jedną z największych tajemnic II wojny światowej. Latem 1943 roku hitlerowcy wybudowali w tym rejonie ogromną fabrykę zbrojeniową. Kompleks budowlany, na który składają się budynki naziemne oraz system podziemnych grot i tuneli, owiany był tajemnicą. Akcję opatrzono kryptonimem „Al Riese” (Olbrzym). Do budowy kompleksu zaangażowano wiele tysięcy więźniów, głównie Żydów, pochodzących z Węgier, Jugosławii, Włoch, ZSRR, Protektoratu Czech i Moraw oraz Polski. Od tamtego czasu minęło wiele lat, wciąż jednak nie są znane dokładne cele i założenia powstałego kompleksu. Nie wiadomo również co stało się z większością więźniów zatrudnionych przy budowie. Z roku na rok stan zachowanych tuneli, grot i budynków pogarsza się, a zagadka w dalszym ciągu pozostaje nierozwiązana. W materiale rozmowy ze świadkami wydarzeń i badaczami tematu, a także wizyta na terenie kompleksu. Czy możliwe jest, aby w głębi malowniczych Gór Sowich popełniono jedną z największych zbrodni II wojny światowej? Wykorzystano, na podstawie prawa cytatu, archiwalne materiały filmowe i ikonograficzne z okresu II wojny światowej.