Niecodzienne historie - Portret

Historia portretu pracownika Fabryki Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej Elta w Łodzi. Władysław Martofel przepracował w zakładzie 50 lat. Odchodzącemu na emeryturę zakład ufundował portret, który został powieszony w fabryce jako wzorzec pracownika. Na nagranym wcześniej materiale filmowym przedstawiciele fabryki odpowiadają na pytanie, dlaczego zakład zdecydował się na takie uhonorowanie byłego pracownika, opowiadają o jego przywiązaniu do miejsca pracy, odejściu z powodów zdrowotnych, skromnej reakcji na portret.