Przemysł i gospodarka - Zbiorniki wodne

Relacja reporterska z trzech ważnych inwestycji hydrotechnicznych, realizowanych w południowo - wschodnim regionie Polski. Budowa stopnia wodnego Kościuszko, zbiornika w Dobczycach, zapór i zbiorników w Czorsztynie i Sromowcach. Rozmowa z Julianem Hajdukiem, dyrektorem oddziału regionalnego zarządu inwestycji Żeglugi Śródlądowej w Krakowie o pracach już wykonanych oraz zadaniach i terminach zakończenia robót. O postępie prac w Dobczycach mówi kierownik budowy, inżynier Edward Nikolas. Następnie, kierujący całością prac przy budowie zapory, inżynier Bolesław Kiper z Energopolu 2, przedstawia podstawowe dane o zaporze, tj. wysokość piętrzenia, długość zapory, powierzchnia i długość zalewu, pojemność zbiornika. Widoki terenów zalewowych, plac budowy zapory na stopniu Kościuszko, w Dobczycach i u podnóża zamku w Nidzicy.