Przyłbice i kaptury - odc. 8/9 – A wężowi biada

Czarny i Una natykają się na oddział polskiego rycerstwa, który doprowadza ich do Bydgoszczy, niedawno odbitej z rąk krzyżackich. Tu Una spotyka się z wujem, kanonikiem Duninem.

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju