Relacje reporterskie - 1979 r.

Relacje reporterskie o tematyce społecznej OTV Łódź z 1979 roku. Akcja wysadzania budynku na ulicy Gdańskiej. Rodzinny dom dziecka w Łodzi. Śpiewanie piosenek, zajęcia praktyczne, wypowiedzi opiekunów. Jubileusz Zakładów Przemysłu Barwników Boruta w Zgierzu – historia i współczesność. Mistrz tkalni, wynalazca i racjonalizator zatrudniony w Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju Uniontex. Nowe formy kształcenia kadr w Medycznym Studium Zawodowym nr 3 w Łodzi. Obchody Miesiąca Pamięci Narodowej – wspomnienia kombatantów.