Relacje reporterskie - 1980-1982

Relacje reporterskie z Łodzi i okolic z lat 1980 - 1982. Budowa toru kolejowego w rejonie ul. Liściastej i zamknięcie pętli obwodnicy Łodzi. Spotkanie komisji rządowej z prezydium i przewodniczącymi rad zakładowych niezależnych związków (ZZ Pracowników Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego, ZZ Współpraca), w sprawie postulatów podwyżek płac, poprawy warunków pracy i nowego układu zbiorowego. Rozmowa z przedstawicielami "starych" związków zawodowych przemysłu lekkiego, którzy nie zostali wpuszczeni na obrady Solidarności i Współpracy z komisją rządową. Wypowiedzi towarzyszy PZPR na temat IV Plenum po IX Nadzwyczajnym Zjeździe PZPR (14 - 20.07.81 - arch.). Mała skuteczność wykonywania poprzednich uchwał plenarnych, słaba kontrola partii nad rządem, motywy zmiany na stanowisku I sekretarza PZPR (desygnacja gen. Wojciecha Jaruzelskiego - arch.), większy udział stronnictw i osób bezpartyjnych w rządzie. Polemika profesora Zdzisława Grzelaka z wiceprezesem Rady Ministrów Zbigniewem Madejem dotycząca zasady konsultacji w zakresie polityki zagranicznej i zewnętrznej polityki gospodarczej. Potrzeba konsekwentnego realizowania uchwał IV Plenum. Akcja antyspekulacyjna na targowisku Górniak. Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju Uniontex w Łodzi - rozmowa z tkaczkami o podwyżkach cen żywności, opału i energii oraz korekcie systemu rekompensat. Studium Języka Polskiego dla Obcokrajowców w Łodzi - wietnamscy studenci obchodzą święto Tet. Zebranie handlowców miejskich i propozycje poprawy w zakresie obsługi klientów.