Relacje reporterskie - Bełchatowski Okręg Węglowy

Relacje reporterskie OTV Łódź z 1979 roku. Elektrownia i Kopalnia Węgla Brunatnego w Bełchatowie. Zakończenie budowy pierwszego komina elektrowni. Dyspozytornia kopalni - rozmowa na temat terminu wydobycia pierwszych ton węgla. Odkrywka zwałowisko. Przygotowania do rozruchu trzeciego układu technologicznego kopalni. Plac budowy elektrowni. Montaż obudowy budynku głównego, w którym będą się mieścić dwa pierwsze bloki energetyczne. Objaśnienia etapu prac na makiecie. Raport z budowy kopalni i elektrowni. Wypowiedzi o przyczynach opóźnień prac. Wpływ leja depresyjnego, powstałego wskutek odwodnienia złóż węgla brunatnego, na produkcję rolną w okolicach inwestycji. Działania rekultywacyjne na terenach zdewastowanych w wyniku budowy kopalni. Raport Stacji Badawczej PAN w Piotrkowie Trybunalskim. Prace badawcze nad możliwością rekultywacji zwałowisk w Bełchatowskim Okręgu Węglowym.