Relacje reporterskie - Strajk w Jubilacie

Audycja z cyklu "Kronika" W Domu Handlowym Jubilat w Krakowie odkryto magazyny z atrakcyjnymi towarami, które nie były w sprzedaży w czasach "pustych półek sklepowych". Wypowiedzi rozgoryczonych sprzedawczyń działu spożywczego, które podjęły strajk na znak protestu przeciwko oskarżeniom klientów o współudział w ukrywaniu atrakcyjnych towarów i korzystanie z dostępu do tajnych magazynów. Prośba pracownic do mediów o wyjaśnienie społeczeństwu, że za braki w zaopatrzeniu nie odpowiadają ani pracownicy ani kierownicy stoisk. Wypowiedź Inspektora o sytuacji w Jubilacie, wartości znalezionych towarów, pomieszczeniach w których się znajdował i podanie konkretnych nazw produktów. Stanowisko kierowniczki SDH Jubilat na temat istnienia magazynów, rocznych obrotów domu handlowego i faktu istnienia pomieszczenia z towarami "za szafą".