Rumuński list

Julius Filip to rumuński robotnik z Kluża, który w 1981 roku wysłał krótki list z pozdrowieniami dla uczestników I Zjazdu Solidarności w hali gdańskiej Olivii w 1981 roku. List został odczytany podczas obrad zjazdu z podaniem imienia i nazwiska autora, wywołał aplauz delegatów. Niedługo potem Securitate aresztowała Juliusa, który spędził 6,5 roku w najcięższym z rumuńskich więzień. Po latach Julius odwiedza miejsce uwięzienia i dokonuje bilansu, by podsumować, czy było warto. Chce też spełnić marzenie, które towarzyszyło mu przez ostatnie 25 lat.

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju