Społeczeństwo - Polak nowoczesny - 22.12.1972

Audycja z cyklu „Polak nowoczesny”. W tym odcinku, na początek próba odpowiedzi na pytanie, jaki powinien być nowoczesny Polak? Sonda uliczna – opinie przypadkowych mieszkańców Wrocławia na temat cech nowoczesnego Polaka. W jej rezultacie, przewagę zdobyły opinie określające tym mianem człowieka zrównoważonego, uczestniczącego w życiu zawodowym oraz społecznym, uczącego się lub dobrze pracującego, znającego swoje miejsce i wartość. Ponadto powinien być wesoły, zdyscyplinowany, oddany ojczyźnie, a także umiejący korzystać z dobrodziejstw postępu. Wypowiedzi ludzi przypadkowo postawionych przed kamerą dowiodły, że w potocznym rozumieniu określenie nowoczesny Polak wcale nie musi się kojarzyć z określeniem Polak przyszłości. Kolejnym tematem są zagadnienia związane z rewolucją komputerową w Polsce. Czy rzeczywiście cyfrowa maszyna jest w stanie w cudowny sposób całkowicie zmienić oblicze współczesnego świata?