Społeczeństwo - Wrocławskie rodziny, cz. 2

Dokument z cyklu „Wrocławskie rodziny”. Fragment rozmowy z jedną z wrocławskich rodzin, która osiedliła się w stolicy Dolnego Śląska w czasie okupacji. Opowieść kobiety, w jaki sposób trafiła do miasta (zsyłka na roboty przymusowe), w jakich okolicznościach poznała swojego przyszłego męża, gdzie spotykali się Polacy (m.in. nieistniejący już Kościół św. Rocha), jak wyglądała ceremonia zaślubin, dlaczego zmarło im pierwsze dziecko, a także z jakich powodów zdecydowała się wraz z mężem pozostać we Wrocławiu.