Społeczeństwo - Ścinawa

Reportaż poświęcony problemom Ścinawy - niedużego miasteczka, będącego siedzibą gminy miejsko-wiejskiej, leżącego wówczas w województwie legnickim. Pierwszy poruszony wątek dotyczy konieczności uruchomienia nieczynnego wiaduktu, który umożliwiłby omijanie uciążliwego, ruchliwego przejazdu kolejowego. Kolejny nakreśla sytuację miejscowego Domu Dziecka, w tym problem braku mieszkań dla wychowawców z tej placówki. Na koniec sprawa mieszkańców jednej z zaniedbanych kamienic, którzy od wielu lat upominają się o remont budynku, a ich prośby wciąż są ignorowane przez zmieniające się władze miasta.