Społeczeństwo - Szkic do portretu Beaty i Włodzimierza S.

W 1968 roku powstaje film dokumentalny "Gorzko, gorzko", w reżyserii Edwarda Skórzewskiego. Bohaterami filmu jest para młodych mieszkańców Nowej Huty i zarazem pracowników Huty im. Lenina. Kamera rejestruje losy młodych pracowników kombinatu, ich ślub, przebieg kariery zawodowej. Beata i Włodzimierz Sulma mówią o swoich marzeniach, planach. Po 4 latach twórcy audycji wracają do bohaterów dokumentu, pytając, z perspektywy upływającego czasu, jakie plany udało się zrealizować. Na przykładzie małżeństwa Sulmów możemy obserwować drogę awansu z wiejskiej chaty do nowoczesnych osiedli Nowej Huty.