Społeczeństwo - Ludzie czynu

Współczesne rolnictwo na Pomorzu to nie tylko uprawa ziemi, ale również lokalnie inicjatywy społeczne. Rolnicy i społeczność w czynie społecznym buduje szkoły, sklep gminny czy kanalizację. Życie na wsi zmienia się, podnosi się standard życia i gospodarowania, następne pokolenia planują kontynuować tradycje rolnicze na wsi.