Społeczeństwo - Szewski poniedziałek

Socjologiczny obraz polskiej rzeczywistości po dniu wolnym od pracy, w którym alkohol stawał się nieodłącznym składnikiem czasu wolnego. Statystyki z lat 80. XX w. szacowały, że odsetek nietrzeźwych w pracy wśród ogółu danej załogi mógł wynosić każdego dnia od 2, 5 do 10 procent. Zjawisko powszechnego pijaństwa stało się na tyle niepokojące, że temat nietrzeźwości społeczeństwa coraz częściej pojawiał się w mediach. Poprzez ukazywanie patologii społecznych, wykpiwano nieudolność państwa. Był to niewątpliwie dobry temat na dyskusje o poniedziałkowych absencjach w zakładach pracy i na budowach. W reportażu wypowiedzi na temat pijaństwa, niedoboru sprzętu i braku pracowników oraz wszechobecnym w zakładach pracy bałaganie. Konkluzją tematu jest postulat mówiący o tym, iż problem nietrzeźwości polskiego społeczeństwa ma duży wpływ na sytuację gospodarczą, dlatego konieczne jest wprowadzenie kontroli i zmian w miejscach pracy.