Społeczeństwo - Przed potopem

Reportaż o Żuławach - jednym z najbardziej narażonych na powodzie terenów na Pomorzu oraz powodziach w 1984 roku. Obrazy wsi i gospodarstw po przejściu kataklizmu. Wypowiedzi mieszkańców tych terenów o powodziach, stratach jakich doznali, często utracie dorobku całego życia. Mieszkańcy Żuław mówią o sposobach na radzenie sobie z powodziami i o tym, że się nie poddają. Nigdy też nie opuszczą swoich gospodarstw pomimo zagrożeń.