Społeczeństwo - Polak nowoczesny - 12.10.1973

Audycja z cyklu „Polak nowoczesny”. W tym odcinku poznajemy zespół utalentowanych chirurgów i anestezjologów, którzy w jednej z placówek na terenie naszego kraju dokonują rzeczy niezwykłych, tj. zabiegów implantacji – przyszywania oderwanych palców, kończyn lub ich części, które pacjenci stracili w wyniku nieszczęśliwych wypadków. Część ich podopiecznych wróciła już do normalnego życia, pozostali przechodzą rehabilitację pooperacyjną. Gościmy także w jednej ze szkół podstawowych, gdzie młody wychowawca IV klasy opowiada o swoich aspiracjach pedagogicznych, metodach nauczania i audiowizualnych środkach przekazu, które wciąż stanowią nowość w polskich szkołach.