Społeczeństwo - Wieś Pysząca

Reportaż o wielkopolskiej wsi Pysząca i jej problemach. Wizyta ekipy telewizyjnej, rozmowy redaktora Adama Daneckiego z mieszkańcami wioski oraz przedstawicielami władzy i okolicznych zakładów. Zabudowania, ulice, podwórka, budynek Gromadzkiej Rady Narodowej, Agronówka, biblioteka. Wóz transmisyjny TV, przygotowania ekipy do realizacji. Redaktor Adam Danecki rozmawia z grupą mężczyzn o specjalizacji w rolnictwie. Jeden z nich porusza problem zaopatrzenia rolnictwa w materiały budowlane (trudności z odpowiednią ilością materiałów oraz kwestia przydziału odbioru w cegielniach oddalonych wiele kilometrów od wioski). Zaznacza przy tym, że na terenie wsi znajduje się cegielnia.