Społeczeństwo - Wosk dla Pana Boga a miód dla Kamiannej

Opowieść o księdzu doktorze Henryku Ostachu z Poznania, który pewnego dnia zdecydował się porzucić wygodne i łatwe życie w mieście na rzecz wymagającego i niełatwego życia na wsi. Jego miejscem na ziemi okazała się być malownicza wioska Kamianna (okolice Nowego Sącza), którą postanowił nieco unowocześnić. W niniejszym reportażu odwiedzamy tę urokliwą miejscowość i słuchamy historii bohatera. Duchowny przybliża widzom tajniki pszczelarstwa, a także wspomina o wielu inicjatywach we wsi, które wraz z mieszkańcami, w tzw. czynie społecznym, udało się zrealizować (założenie miejscowej Straży Pożarnej, Domu Pszczelarza oraz budowa dróg, elektryfikacja wsi, powstanie zakładu dentystycznego i największa inwestycja - wybudowanie Domu św. Filipa). W planach jest obecnie gazyfikacja wsi. Kamera rejestruje spotkanie mieszkańców w tej sprawie. Na koniec kilka osobistych refleksji bohatera reportażu na temat narodu polskiego. W materiale także fragmenty z 31 Międzynarodowego Kongresu Pszczelarskiego "Ampimondia", który miał miejsce w Domu Pszczelarskim w Kamiannej w 1987 r. oraz migawki z uroczystego otwarcia Domu św. Filipa.