Sport i sportowcy - Sprintem przez Polskę - 02.1978

Audycja z cyklu „Sprintem przez Polskę”. Cykliczny magazyn o charakterze sportowym. W tym odcinku odwiedzamy wrocławską Akademię Wychowania Fizycznego (AWF), ściśle związaną z życiem naukowym i sportowym całego kraju. Uczelnia, nieprzerwalnie od 1946 r. , kształci przyszłe kadry trenerskie i instruktorskie, a także pozwala doskonalić swoje umiejętności zawodowym sportowcom, udostępniając im dobrze wyposażone sale oraz gabinety dydaktyczne i naukowe. Z tego odcinka widzowie dowiedzą się, jakie działania podejmuje wrocławska AWF na rzecz rozwoju sportu wyczynowego, masowego i rekreacyjnego. Program rozpoczyna krótka wypowiedź wybitnego kolarza – Ryszarda Szurkowskiego, który pozytywnie wypowiada się o uczelni. Następnie trafiamy do sekcji boksu, gdzie rozmawiamy z Leszkiem Drogoszem. Ta dziedzina sportu znajduje się pod szczególną opieką wrocławskiej AWF, ponieważ trenowani są tu najwybitniejsi, krajowi bokserzy. W tym celu powołano nawet Zespół Metodyczno-Badawczy pod kierownictwem dr Jerzego Flicińskiego, w obrębie którego działa Zakład Medycyny Sportu. O prowadzonych w tej jednostce badaniach opowiadają: dr Karmena Stańkowska, dr Marek Zatoń i mgr Jerzy Kulej. Kolejne omówione sekcje to: judo, piłka nożna (treningi dla młodzieży, zrzeszonej w klubie „Ślęza”), pływanie (trening dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 72), narciarstwo biegowe (współpraca ze szkołami sportowymi z Dusznik - Zdroju w Zieleńcu), piłka ręczna kobiet, lekkoatletyka. W audycji także wizyta w Domu Studenckim „Spartakus” oraz wycieczka po obiektach uczelni, w tym na jej najbardziej reprezentacyjnym – Stadionie Olimpijskim.