Sport i sportowcy - Sprintem przez Polskę - 10.1978

Profilem tematycznym cyklu „Sprintem przez Polskę” jest sport i kultura fizyczna. Tematem tego odcinka są aktywni entuzjaści sportu na Dolnym Śląsku, których praca przyczynia się do krzewienia sportowych tradycji w mniejszych i większych wojewódzkich ośrodkach, a także poprawy organizacji zaplecza sportowego i turystycznego dolnośląskich miast i miasteczek. Bohaterami audycji są trenerzy: Tadeusz Ząbek ze Świdnicy, Jan Harmoza z Nowej Rudy i Ryszard Antkowiak z Wrocławia, a także Ryszard Iwaszkiewicz – dyrektor Wojewódzki Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku „Ślęża” w Sobótce. Każdy z nich podzieli się swoimi doświadczeniami, omówi obecną działalność i sukcesy na swoim terenie, a także zdradzi plany na przyszłość. Praca na prowincji daje dużo satysfakcji, ale niesie ze sobą sporo trudności, gdyż pomoc organizacji centralnych często jest wątpliwa. Są to jednak persony, dla których sport i propagowanie aktywności jest wartością nadrzędną w życiu, stąd też wynika ich determinacja. W filmie pochlebne wypowiedzi podopiecznych trenera Ząbka i Antkowiaka, a także ich współpracowników. W materiale zdjęcia działających już oraz będących dopiero w budowie obiektów sportowych na terenie gminy Sobótka.