Sztuki plastyczne i użytkowe - Muzeum Włókiennictwa – Tkanina Artystyczna

Historia tkactwa artystycznego w Polsce i prezentacja tkanin zgromadzonych w Muzeum Historii Włókiennictwa w Łodzi. O zbiorach i działalności Muzeum opowiada dyrektor Krystyna Kondratiuk.
Audycja rozpoczyna się wstępem Kazimierza Zygmunta.
Krystyna Kondratiuk, założycielka Działu Tkactwa w Muzeum Sztuki w Łodzi, z którego powstało później Muzeum Historii Tkactwa, opowiada o tkactwie artystycznym na ziemiach polskich, począwszy od zamierzchłej przeszłości (gdańskie pasiaki z XI - XIII w.), poprzez bujny rozwój tkactwa w XVIII w. (kilimy i pasy kontuszowe). W XIX w. tkactwo artystyczne zamiera pozostaje tylko tkanina ludowa. W 1901 r. powstaje towarzystwo w Krakowie, które pragnie wskrzesić tkaninę polską. Do znanych artystów z tego okresu należą: Józef Czajkowski, Wojciech Jastrzębowski, Mieczysław Szymański, Zofia Stryjeńska. W zbiorach Muzeum z tego okresu znajdują się tkaniny żakardowe: Julii Grodeckiej, Heleny Bukowskiej, Lucjana Kintopfa, Anny Śledziewskiej, Hanny Kiedrzyńskiej - Berbeckiej, tkaniny Eleonory Plutyńskiej. W okresie II wojny światowej tkactwo artystyczne zamiera, do wyjątków należą Helena i Stefan Gałkowscy. Do 1962 r. dominują tkaniny: kilim (Maria Łaszkiewicz), tkanina żakardowa, tkanina podwójna (E. Plutyńska), kilim grzebyczkowy (Krystyna Wojtyna - Drouet). Ok. 1960 r pojawiają się w tkactwie polskim trendy zmieniające fakturę tkaniny, jej powierzchnię. W tkactwie wykorzystuje się elementy skórzane, metalowe, drewniane, sizal, itp. Stosuje się mieszane surowce i techniki np. tkaniny Ady Kierzkowskiej. Pojawiają się tkaniny przestrzenne (twórczość Magdaleny Abakanowicz - abakany), później tkaniny zmienne, gdzie widz może zmieniać położenie elementów tkaniny (czatafy Teresy Muszyńskiej). Następne eksperymenty zmierzają w stronę antytkaniny. Coraz więcej artystów powraca do twórczości figuralnej, tworząc gobeliny w stylu klasycznym.
Muzeum jako propagator tkaniny polskiej urządza wystawy w Polsce i na świecie. W Łodzi organizowany jest nowy cykl wystaw - Konfrontacje Tkackie.