Sztuki plastyczne i użytkowe - Szkło

Audycja z cyklu „Piórkiem i węglem”. Efektowny proces produkcji szklanych wyrobów w krośnieńskich Hutach Szkła, dopełnia opowieść profesora Zina o historii szkła zobrazowana rysunkami węglem. Wiktor Zin przedstawia głównemu projektantowi w Ośrodku Wzornictwa projekt szklanego pucharu, który zostaje zaakceptowany i po przygotowaniu dokumentacji technicznej przekazany do produkcji. Najpierw powstaje drewniana forma, potem formowane jest szkło i prawie gotowy produkt odstawiany jest do specjalnego pieca, by dojrzeć. W tym czasie widzowie usłyszą legendę, przypisywaną Pliniuszowi o narodzinach szkła. Profesor Zin rysuje Egipcjankę z czasów Tutmozisa III, z naszyjnikiem ze szklanych paciorków, który można podziwiać w Muzeum w Kairze. Oglądamy sfilmowane formy szkła rzymskiego, będące eksponatami z Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Profesor Zin rysuje bogato zdobiony puchar wenecki i tłumaczy, dlaczego w wieku XV Wenecjanie zachowywali wiedzę o technologii wyrobów szklanych w wielkiej tajemnicy. Zakładowa wzorcownia, w której zgromadzono cały dorobek krośnieńskiego zakładu pokazuje różnorodność form i ciekawe efekty plastyczne podświetlonych naczyń. Te szklane wyroby można znaleźć w największych domach handlowych świata. Na zakończenie audycji profesor Zin rysuje stół wielkanocny urządzony krośnieńskimi wyrobami, a następnie przenosimy się do piwnicy kamienicy Wójtowskiej w Krośnie, gdzie na autentycznym stole staje kielich projektu profesora i jest napełniany czerwonym winem.