Sztuki plastyczne i użytkowe - Okna kolorami tęczy malowane

Film dokumentalny ukazujący piękno polskich witraży. Witraże w starych kościołach i katedrach Torunia, Malborka, Włocławka i Krakowa. Historia ich powstania. Produkcja świetlików, technika pracy opowiadana przez mistrzów rzemiosła, artystów. Witraż, czyli ozdobne wypełnienie okna, wykonane z kawałków kolorowego szkła, wprawionych w ołowiane ramki, pojawił się w Europie już w średniowieczu. Rozkwit witrażownictwa nastąpił w okresie gotyku, potem odrodzenie miało miejsce w XIX wieku. Do Polski technika ta trafiła w XIV wieku. Za najbardziej znanych polskich twórców witraży uznawani są Józef Mehoffer i Stanisław Wyspiański. Jednym z pierwszych i największych ośrodków powstawania witraży był Toruń. Dziś pracownia konserwacji zabytków w Toruniu odtwarza stare zabytkowe witraże, rekonstruuje je na nowo. Słynna jest kolekcja witraży zgromadzona w toruńskim muzeum. Wizyta w toruńskiej pracowni, wypowiedzi mistrzów tego rzemiosła o sztuce witrażu. Podziwiamy m.in. witraże katedry we Włocławku, okien zamkowych w Malborku, kaplicy na Wawelu. Współcześnie dużą część witraży stanowią witraże nowoczesne tworzone z kolorowego szkła przeznaczone do ozdabiania wnętrz zarówno domów, jak i obiektów użyteczności publicznej. Różnorodność technik obróbki sprawia, że obecnie szkło otrzymuje nowy wymiar i swój niepowtarzalny styl. Sztuka witrażu stworzyła i nadal tworzy dzieła piękne i niepowtarzalne.