Teatr i sztuka sceniczna - Jubileusze aktorskie

Wypowiedzi krakowskiego środowiska teatralnego na temat zwyczaju celebrowania jubileuszy i benefisów przez środowisko aktorskie. Zbigniew Siatkowski mówi o genezie tych zwyczajów, które początkowo zarezerwowane dla środowiska teatralnego, z czasem weszły do tradycji innych instytucji życia publicznego. Mówi o historii benefisu, która sięga drugiej połowy XIX wieku. Aktor i dyrektor wielu scen krakowskich, Bronisław Dąbrowski, wspomina jubileusze znanych mu osób, które zachował w swojej pamięci. Jako wybitną postać celebrującą zwyczaj jubileuszy przywołuje osobę Ludwika Solskiego.