Turystyka i wypoczynek - Dolnośląski Wawel – Zamek Książ

Audycja z cyklu „Zbliżenia”. Siedem kilometrów od Wałbrzycha, na wysokiej skarpie, w cieniu potężnych drzew starego parku, wznoszą się mury Zamku Książ, który zyskał sobie przydomek Dolnośląskiego Wawelu. W ostatniej fazie wojny, zamek został zdewastowany przez wycofujące się oddziały hitlerowców. Niestety, obiekt przez całe lata nie mógł doczekać się odbudowy, ponieważ brakowało mecenasów i funduszy. Zabezpieczony przed dalszym zniszczeniem, stał dumnie czekając na swoją szansę. Ta pojawiła się dopiero niedawno, kiedy to wraz z rozwojem turystyki udało się uzyskać fundusze na prace adaptacyjne. Docelowo bowiem zamek stanie się obiektem wypoczynkowym dla górników z Zagłębia Wałbrzyskiego i Noworudzkiego, metalowców i włókniarzy z Dzierżoniowa oraz Bielawy, a także turystów polskich i zagranicznych. W niniejszej audycji mowa o trwającej już kilka miesięcy renowacji Zamku Książ. Kamera telewizyjna gości na terenie obiektu, gdzie przeprowadzono rozmowy na temat obecnych i planowanych inwestycji. Pokazano też miejscową Stadninie Ogierów, na terenie której przeprowadzono wywiady z jej dyrektorem, a także koniuszym, trenerem jeździectwa oraz opiekunem turnusu dla studentów. Obiekt ten, poza funkcjami czysto rekreacyjnymi i sportowymi, spełnia też szereg zadań o charakterze gospodarczo-ekonomicznych (m.in. handel końmi na arenie międzynarodowej). Audycję wzbogacają liczne ujęcia, ukazujący cały kompleks Zamku Książ w trakcie trwania remontu.