Turystyka i wypoczynek - Ich lato

Reportaż o wypoczynku letnim dzieci ze Śląska w 1974 roku. Letnie kolonie i obozy przyjęły około 536 tysięcy dzieci. Organizatorzy wypoczynku wypowiadają się na temat różnorodnych zajęć organizowanych dla dzieci podczas wakacji. Wypoczynek dzieci na obozach harcerskich. Zajęcia na basenie, wędrówki po skałach jurajskich czy uczestniczenie w nauce żeglarstwa. Dzieci uczestniczą też w zajęciach dodatkowych jak pomoc rolnikom w gospodarstwie czy prace w czynie społecznym.