Turystyka i wypoczynek - Polskie Towarzystwo Tatrzańskie

Rozmowa ze Stefanem Maciejewskim, jednym z inicjatorów reaktywacji Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Wypowiedź dotyczy potrzeby zmian struktur organizacyjnych PTTK, które umożliwiłyby powstanie Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Pilna potrzeba reaktywacji PTT wynika, zdaniem Stefana Maciejewskiego, z niewłaściwego charakteru działalności PTTK. Organizacja ta zaprzestała realizować swoje statutowe cele, polegające m.in. na dbałości o rozwój turystyki górskiej. Maciejewski proponuje alternatywne rozwiązania organizacyjne.