Wynalazki i konstrukcje - Krótkofalowcy, odc. 2

Audcja z cyklu „Krótkofalowcy”. Magazyn poświęcony krótkofalarstwu - hobby, polegającemu na amatorskim nawiązywaniu dwustronnych łączności radiowych, na wydzielonych pasmach radiowych. W tym odcinku krótka relacja z VII Ogólnopolskiego Spotkania Krótkofalowców w Piekarach Śląskich, które odbyło się w dniach 5 - 6 IX 1981 r. W materiale rozmowa z konstruktorem transceivera SP5WW inż. Jerzym Waglewskim oraz krótkofalowcem ze Stanów Zjednoczonych - Ryszardem Assarabowskim (znak K1CC). Jerzy Waglewski przyznaje, że projektując urządzenie starał się uwzględnić możliwości rynkowe i produkcyjne rynku w Polsce, a konstrukcję oparł na polskich tranzystorach i układach scalonych. Omawia jego parametry i zastosowanie, przyznaje iż każdy krótkofalowiec może zbudować takie urządzenie, ale wymagać to będzie przygotowań i doświadczenia z zakresu elektroniki. Zapytany o znaczenie zjazdów krótkofalowców odpowiada, że zjazd w Piekarach Śląskich ma już swoją renomę i cieszy się ogromną popularnością. Podaje również przykłady ciekawych urządzeń prezentowanych na okolicznościowej wystawie. Wreszcie zdradza, kiedy i w jakich okolicznościach zainteresował się krótkofalarstwem. Natomiast Ryszard Assarabowski odpowiada na pytania związane z jego znakiem K1CC, który nawiązuje do znaku SP2CC należącego do brata jego babci Emila Jurkiewicza.