Wynalazki i konstrukcje - Budowa mostów

Dokument z cyklu „Śladem wynalazku”. W tym wydaniu o wynalazkach docenta Kazimierza Uklei z Ośrodka Badawczo -Projektowego Górnictwa Odkrywkowego „Poltegor” we Wrocławiu, tj. przenośnych dróg i mostów. W reportażu rozmowa m.in. z Romualdem Stojałowski z Raciborskiego Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów Budowlanych i inż. Ryszardem Muszyńskim z Nadzoru Budowlanego Kopalni „Konin”.