Wynalazki i konstrukcje - Zabić Szpaka 2

Szpak 2 był pierwszym polskim samolotem sportowo - turystycznym i szkolnym zbudowanym po zakończeniu II wojny światowej. Jego prototyp skonstruowany został w Lotniczych Warsztatach Doświadczalnych w Łodzi według konstrukcji inż. Tadeusza Sołtyka i oblatany już październiku 1945 roku na lotnisku Lublinek. Jeden z egzemplarzy samolotu trafił do utworzonego w 1967 roku Muzeum Lotnictwa i Astronautyki w Krakowie. Tam z kolei, samolot, który miał być symbolem odrodzenia się polskiego przemysłu lotniczego, dumą Lotniczych Warsztatów Doświadczalnych, wystawiony został poza hangar muzeum, gdzie niszczeje pod niekompletną plandeką na wolnym powietrzu.