Wynalazki i konstrukcje - Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi “Cuprum”

Audycja z cyklu Bomba "I". Magazyn popularno - naukowy, prezentujący zagadnienia związane z informatyzacją i cybernetyką. Niniejszy odcinek poświęcony został znaczeniu i praktycznym sposobom użytkowania zestawów komputerowych Odra 1325 produkcji Wrocławskich Zakładów Elektronicznych "Mera - Elwro" w wybranych przedsiębiorstwach kraju. Kamera telewizyjna gości w Ośrodku Obliczeniowym Zakładów Badawczych i Projektowych Miedzi "Cuprum" we Wrocławiu, a także Ośrodku Obliczeniowym Zautomatyzowanej Kopalni Węgla w Katowicach, gdzie komputery marki "Mera - Elwro" pracują nieprzerwanie. Zapoznajemy się także z szeroko zakrojonym programem szkoleniowym prowadzonym przez Ośrodek Szkoleniowy Wrocławskich Zakładów Elektronicznych "Mera - Elwro", który obliguje klientów kupujących ich sprzęt do przeszkolenia przyszłych załóg go obsługujących. W audycji wypowiedzi kierownika mgr Kazimierza Krajsa i głównego elektronika mgr inż. Mariana Roszczaka z "Cuprum" we Wrocławiu.