Wynalazki i konstrukcje - Żaglówki i szkutnictwo

Cykliczna audycja, poświęcona młodym konstruktorom i pasjonatom modelarstwa. W tym odcinku przyglądamy się modelarstwu szkutniczemu. Audycję rozpoczyna krótka historia rozwoju wodnych środków komunikacji. Narrator wspomina m.in. o prymitywnych, plecionych z trzciny łódkach Egipcjan, nowatorskich jak na swoje czasy - łodziach Fenicjan i Wikingów, nowożytnych karakach, karawelach, galeonach, czy wreszcie o bardziej współczesnych statkach, jak np. kliperach z początku XIX wieku. Opowieść poparta jest rysunkami i modelami 3d. W dalszej części materiału odwiedzamy, działającą pod patronatem Ligi Ochrony Kraju i kierowaną przez Romana Bogusza, pracownię modelarstwa szkutniczego we Wrocławiu, gdzie młodzi chłopcy tworzą modele statków i łodzi. Roman Bogusz krótko charakteryzuje poszczególne elementy składowe wybranego modelu statku oraz dzieli się swoimi sukcesami. Następnie słuchamy wypowiedzi stałych bywalców modelarni szkutniczej w jednym z wrocławskich MDK, którzy opowiadają o konstruowanych przez siebie statkach i żaglowcach, a także o dotychczasowych osiągnięciach. Na koniec wizyta w profesjonalnej Pracowni Projektowania Modelowego przy Navicentrum we Wrocławiu, gdzie dorośli konstruktorzy tworzą modele w ramach wykonywanego zawodu. W tym przypadku są to już wierne kopie prawdziwych statków dużych jednostek.